Kullanım Şekli:

Günlük heparin dozu 40000 IU’den az olmamalıdır. Hafif ve orta dereceli
olgularda günlük doz 3-4 kez i.v. yolla 8-10 ml’dir. Ağır trombozlarda
ve embolilerde günlük doz tercihen 6 saatte bir 4 enjeksiyona pay
edilmiş olarak 16 ml’ye kadar çıkılabilir. İdame doz günde en az 8
ml’dir.

Endikasyonları:

Tromboz, tromboz tehdidi, emboli, kalp enfarktüsü ve postoperatif trombozların
önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Ağır trombositopeni, ağrı böbrek yetmezliği, hemorajik diatez (her çeşit),
malign hipertansiyon (sistolik 200 mm Hg’den yukarısı),
gastrointestinal ülser, göz, beyin ve omurilik ameliyatları, subakut
bakteriyel endokarditte ve heparine aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

Uyarılar:

Hepatopati mevcudiyetinde (heparine hassasiyet artar) veya prostat,
karaciğer ve safra yolları ameliyatlarından sonra kullanılırken çok
dikkatli olunmalıdır. Heparin kullanmakta olan hastalarda, heparinin
neden olduğu geri dönüşümsüz trombosit kümelenmesi sonucunda, beyaz
pıhtı sendromu olarak adlandırılan yeni trombüs oluşumuyla
karşılaşılabileceği bildirilmiştir. Bu gelişim, ciddi tromboembolik
komplikasyonlara neden olabilir. Dolayısıyla, trombositopeniyle
ilişkili bir tromboz geliştiğinde heparin kullanımı hemen
kesilmelidir. Sürekli heparin tedavisinin kaçınılmaz olduğu
durumlarda, negatif in vitro trombosit kümelenme testi sonrasında
heparin uygulamasına bir başka bölgeden devam edilebilir. Trombosit
sayısı mutlaka izlenmelidir.

Yan Etkileri:

Önemsiz hemorajiler veya küçük hematomlar için heparin kürünü kesmeye gerek
yoktur. Buna karşın ağır hemorajilerde heparin bırakılmalı ve henüz
kanda bulunan heparin de Protamin sülfat enjeksiyonlarıyla  nötralize
edilmelidir. Antikoagülan tedavi devam ettikçe mümkünse başka
ilaçların i.m. enjeksiyonundan kaçınılmalıdır. Gerekirse intravenöz
yol kullanılmalıdır. Heparin tedavisinden sonra görülebilecek alopesi,
spontan olarak reversibldir. Uzun süre kullanıma bağlı osteoporoz,
kutanöz, nekroz, geçici alopesi, priapizm, trombositopeni,
hipersensitivite, en sık olarak ateş, titreme, ürtiker görülebilir.
Ayrıca baş ağrısı, kusma, astım ve kanama, serum transaminazlarında
geçici artış görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

Dikumarol ve varfarin sodyum gibi oral antikoagülanların etkisini
artırabilir. Dekstran, asetilsalisilik asit, fenilbutazon, indometazin,
dipridamol gibi platelet inhibitörleriyle etkileşime girebilir.
Digital, nikotin, tetrasiklin ve antihistaminiklerle etkileşebilir.
Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.