Kullanım Şekli:

Topikal olarak semptomları kontrol altına almak üzere uygulanır. Doku
harabiyeti gösteren yüzeylere steril pet üzerinde uygulanmalıdır.
Endotrakeal entübasyon için kateterle uygulanmalıdır.

Endikasyonları:

Deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları; çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar; meme
ucu anüs, dudak çatlakları ve ağrıları; endotrakeal entubasyon
uygulamasında anestezik lübrikan olarak kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Lidokain ve amid tipi anesteziklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda
kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

Lidokainin sıçan ve tavşanlarda yapılan deneylerinde fetusa herhangi
bir zararı olmadığı saptanmış olmasına rağmen kadınlarda fetus üzerine
etkisi bilinmediğinden özellikle gebeliğin erken dönemlerinde dikkat
edilmelidir. Lidokainin etkenlik ve güvenilirliği uygun dozla
ilgilidir. Mümkün olduğu kadar küçük dozlar uygulanmalıdır. Yaşlı
hastalarda, çocuklarda ve açık yara uygulamasında bu noktaya dikkat
edilmelidir.

Yan Etkileri:
Lidokainin topikal uygulamasıyla sistemik yan etkiler son derece
enderdir. Ancak yüksek miktarlarda ve yaygın uygulamalarda hızlı
absorpsiyona bağlı yan etkiler olabileceği gibi aşırı duyarlılık,
idiosenkrazi ve tolerans azalması gibi reaksiyonlar oluşturabilir. Bu
reaksiyonlar arasında sinirlilik, baş dönmesi, görme bozuklukları,
tremor, konvülsiyonlar sayılabilir.