Araştırmada yer alan araştırmacı, gönüllü veya izleyici gibi bir veya birden çok tarafın verilen tedavi(ler) hakkında bilgilendirilmediği bir yöntemdir. Tek körleme, genellikle gönüllünün/gönüllülerin bilgilendirilmemesini; çift körleme ise genellikle gönüllü(ler), araştırmacı(lar), izleyici ve bazı durumlarda veri analisti/analistlerinin verilen tedavi(ler) hakkında bilgilendirilmemesini ifade etmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer İlaçlar:

  1. Çift Plasebo (Double Dummy) Maskeleme Nedir
  2. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Nedir
  3. INCI Nedir
  4. CTFA Nedir
  5. Bağımsız veri izleme komitesi Nedir