Kullanım Şekli:
Profilaktik kullanım ve malabsorbsiyon vakalarında günde 1-3 tane
çiğnenir.

Endikasyonları:

E vitamini takviyesi ve antioksidan etkisinden dolayı genel sağlığın
korunmasında kullanılır. Diyet takviyesi olarak ve profilaktik
kullanımı: Artan gereksinmeleri (örn. gıdalarla büyük miktarlarda poli
doymamış yağlar alındığında) karşılamak için; parenteral beslenmede
takviye olarak (ampul formlar); malabsorbsiyon sendromları sonucunda E
vitamini yetersizliğinin engellenmesi için (örn. egzokrin pankreas
yetersizliği, kolestazlı hepatobiliyer hastalığı, biliyer atrezi veya
kısa barsak sendromu). Terapötik kullanımı: Claudication intermittent;
A-Beta-lipoproteinemi; konjenital hematolojik bozukluklar
(glikoz-6-fosfat dehidrogenaz veya glutatyon sentetaz yetersizliği,
talasemi, orak hücreli anemi); düşük HDL kolesterol ve yüksek LDL
kolesterollü dislipoproteinemi; kas veya bağ dokusu bozukluklarında
adjuvan olarak kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı
olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

K vitamini eksikliğine bağlı hipoprotrombinemilerde yüksek dozda
kullanılan E vitamini tabloyu ağırlaştırabilir. Demir eksikliği
anemisinde demir preparatlarına karşı oluşan hematolojik yanıtı
olumsuz yönde etkileyebilir.

Yan Etkileri:

Yüksek dozlarda uzun süre kullanıldığında; görme bozukluğu, jinekomasti,
diyare, baş dönmesi, baş ağrısı, grip benzeri semptomlar, bulantı,
karın ağrısı, yorgunluk görülebilir. Gebelik ve süt verme döneminde
yüksek doz E vitamini tedavisinin güvenilirliği kanıtlanmamıştır.

İlaç Etkileşimleri:
Antiasitler safra asitlerini presipite ederek yağda eriyen
vitaminlerin emilimini azaltabilirler. Kumarin ve indandion türevi
antikoagülanlarla yüksek dozda E vitamini kullanıldığında
hipoprotrombinemik yanıt artabilir. Kolestiramin, mineral yağı,
sukralfat, E vitamini absorpsiyonunu azaltabilir. Yüksek dozda demir
günlük E vitamini ihtiyacını artırabilir. Yüksek dozda alınan E
vitamini, kullanımını artırarak A vitamini depolarını eritebilir.