Difenak enterik tablet analjezik antipiretik ve antiinflamatuvar özellikleri ile başlıca;
– Romatoid artrit, dejeneratif eklem hastalığı dahl olmak üzere ciddi osteoartrit vakaları, Ankiloz spondilit, Lombalji, tendinit, tenasinovit, bursit ver diğer romatoid hastalıkların Travma ve operasyon sonrası enfalamsyona bağlı ödenm ağrılı durumların, Burkulma ve incinme gibi akut kas-iskelet sistemi hastalıkların tedavisinde
– Ayrıca dismenore gibi jinekolojik ağrılı inflamasyonlu durumlarda kullanılır.

YAN ETKİLERİ:

Gastrointestila rahatsızlıkları (gastrik veya abdominal ağrı, mide bulantısı, kusma iştahsızlık, kabızlık ve diyare peptik ülser) neden o labilir. Bazı nadir vakalarda gastrointestinal ülserasyon ve kanamaya yol açabilir. bu taktirde tedavi drhal durdurulmalıdır. Difenak enterik tablet tedavi sırasında baş dönmesi, baş ağrısı, klırıklık, konsantrasyon bozukluğu, yorgunluk, ışığa hassasiyet gibi santral siinir sistemi ile ilgili yan etkilere rastlanabilir.
Bazı vakalarda karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında anormallikler, çarpıntı ve aritmiye rastlanabilir. Asetilsalsilik aside karşı duyarlı hastalarda astım ortaya çıkabilir.

UYARI VE ÖNLEMLER:

– ASA çapraz duyarlılık gösterir. ASA ve diğer nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlara hassas olan kişilere verilmemelidir.
– Hamileleik ve laktasyon döneminde güvenli kullanımı tespit edilmemiş olduğundan bu durumlarda kullanılması tavsiye edilmez.
– Yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.
– Geçmişte ranal hepatik veya kardiyak yetmezlik geçirmiş olan hastalarda ve koagülasyon bozukluklarında dikkatli kullanılmalıdır.
– Epilepsi, Parkinson veya psikozlu hastalarda Difenak enterik tablet kullanılırken özel dikkat gösterilmelidir.- Diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile birlikte kullanıldığı taktirde hemoraji ve ülser riski artar.
– Uzun süreli tedavilerde periyodik olarak kan testleri, karaciğer ve böbrek fonlsiyonlarının kontrolü yapılmalıdır.
– Hepatik porfirili hastalarda krizlerin başlamasına neden olabilir.
– Tedavi süresince baş dönmesi ve ışığa hassasiyet oluşabileceğinde, motorlu taşıt kullanırken dikkatli olunmalıdır.