Deposilin Enjektabl Flakon benzilpenisiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Tedavi bakteriyolojik testler ve klinik cevaplarla yönlendirilmelidir.

YAN ETKİLERİ:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları; deride kızarıklık, ürtiker, laringeal ödem, ateş diğer serum hastalığı benzeri reaksiyonlar, antihistaminikler ve gerekiyorsa sistemik korkortikosteroidlerle kontrol altına alınabilir.

UYARI VE ÖNLEMLER:

Enjeksiyonlar derin i.m yapılmalıdır. Sinire, artere veya yakınına yapılmamalıdır. Allerji yada astım geçmişi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde böbrek ve hematopoetik sistem kontrolu yapılmalıdır. Gebelerde ve laktasyonda kesin gerekmedikçe kullanılmaz. Glukozüri için kullanılan bakır sülfat ayraç testinin yanlış sonuç vermesine neden olabilir.