Hastanın normal aktivitesinin ciddi olarak etkileyebilen ağrılı semptomları olan romatizmal veya enflamatuvar hastalıkların tedavisinde ve özellikle hızlı etki gerektiğinde endikedir. Ayrıca 12 yaş ve üzeri hastalardan primer dismenore tedavisinde kullanılır. Üst solunum yolu enfeksiyonu ile ilgili ateş ve ağrının giderilmesinde kullanılır.

YAN ETKİLERİ:

En sık görülen yan etkiler bulantı, epigastrik distres, pontipasyon ve diyare şeklinde görülen rahatsızlıklardır. Diğer yan etkiler aşırı duyarlık belirtileri, ciltte kızarıklık, baş ağrısı, vertigo, asteni, kan kimyasında değişiklik, BUN değerinde reversibl artıştır.
Çok ender olarak perforasyonla birlikte gastrid ülser şok ve sıcaklık hissi belirtileri akut kalp yetmezliği, stomatit, alopesi görülmüştür.

UYARI VE ÖNLEMLER:

Asetilsarisilik asit veya diğer nonseperoidal anti enflamatuvar ilaçlara duyarlılığı olanlardan çarpraz duyarlılık gelişebilir.
Geçmişinde üst gastrointestinal kanalda rahatsızlıkları olan hastalarda prosikam tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.
Broşiyal astımı olan kişilerde ve yaşlı hastalarda bu ilacın kullnımında özel dikkat gösterilmelidir.