CIPRAM 20 MG 28 TABLET – Depresyon İlacı
Endükasyonları;

- Depresyon tedavisi ve relaps / reküransların önlenmesi, – Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve – Obsesif Kompulsif Bozukluk ( OKB ) tedavisinde kullanılır.

Uyarı ve Önlemler;

Cipram, Monoamin Oksidaz inhibitör’ü ( MAOI ) alan hastalara ya da bunların kesilmesinden sonraki 14 gün içinde verilmemelidir. MAOI ile tedavi, Cipram’ın kesilmesinden 7 gün sonra başlatılabilir. Hasta manik faza girerse, Cipram kesilmeli ve bir nöroleptikle tedavi edilmelidir. Tüm antidepresan tedavileri ile olduğu gibi, deprese hastalardaki intihar olasılığı, anlamlı bir remisyon ortaya çıkana kadar sürmektedir; çünkü inhibisyonun kalkışı, antidepresan etkiden önce oluşabilir. Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin başında , artan anksiyete semptomları gösterebilir. Bu paradoks reaksiyon, tedavinin ilk iki haftası içinde, genellikle kaybolur. Benzer paradoks anksiyojenik etkiyi azaltmak için, başlangıç dozunun düşük olması önerilir ( “Pozoloji” bölümüne bakınız ). Çocuklarda kullanım ; İlacın güveninirlik ve etkinliği bu popülasyonda saptanmadığından önerilmemektedir. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı ; Hamilelik ve laktasyon sırasında Cipram’ın güvenilirliği saptanmamıştır. Bu nedenle gebe veya emziren kadınların , eğer klinik yarar, teorik riskten daha ağır basmıyorsa Cipram ile tedavi edilmemeleri önerilmektedir. Çok düşük konsantrasyonlarda süte geçer. Araba veya diğer makineleri kullanma yeteneğine etkileri ; Cipram entellektüel fonksiyonu ve psikomotor performansı bozmaz. Ancak, psikotropik ilaç alan hastalarda, ya hastalığın kendisine, ya verilen ilaca veya her ikisine bağlı olarak genel dikkat ve konsantrasyonda bir miktar azalma beklenebilir. Bu hastalara, araba ve araç kullanırken dikkatli olmaları önerilmelidir.

Yan Etkileri;

Cipram ile gözlenen istenmeyen etkiler, genelde hafif ve geçicidir. Tedavinin ilk 1-2 haftası sırasında göze çarpar ve genellikle depresif durum düzelirken azalır. Cipram kullanımıyla ilişkili en yaygın yan etkiler; ağız kuruluğu, bulantı, uyku hali, terleme artışı ve tremordur . Ender vakalarda konvülsiyon ortaya çıkmıştır. Cipram, normalde klinik önem taşımayan biçimde kalb hızında küçük bir azalmaya neden olabilir. Önceden kalb hızı düşük hastalarda ise bradikardiye yol açabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.