Farmasötik eşdeğer olan iki müstahzarın, aynı molar dozda verilişinden sonra biyoyararlanımlarının (hız ve derece) ve böylece etkilerinin hem etkinlik, hem güvenlik bakımından esas olarak aynı olmasını sağlayacak derecede benzer olması

İlginizi Çekebilecek Diğer İlaçlar:

  1. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğini İzleme, Değerlendirme ve Danışma Komisyonu Nedir
  2. Beşeri tıbbi ürünün ismi Nedir
  3. Ar-Ge merkezi nedir
  4. Biyobenzer ürün nedir
  5. Ana Tohum Lot nedir