Kullanım Şekli:
Yemeklerden sonra 1 ölçek yarım bardak suyla karıştırılarak
kullanılır.
Endikasyonları:

Mide asidinin yol açtığı ekşime, yanma ve hazımsızlık gibi belirtilerin ve
şişkinlik gibi sindirim sistemindeki gaza bağlı yakınmaların
semptomatik tedavisinde kullanılır.
Kontrendikasyonları:
Bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlığı olanlarda, ileri
derecede böbrek yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.
Fosfat düzeyi düşük olan hastalara ve apandisit şikayeti olan
hastalara ilacın konstipasyon ve laksatif etkileri nedeniyle
perforasyona neden olabileceğinden verilmemelidir.
Uyarılar:

Oral yoldan kullanılan diğer ilaçların emilimini etkileyebilir. Böbrek
yetmezliği olan hastalarda alüminyum içeren antasitlerin uzun süre
kullanılması, dokularda alüminyum birikmesine bağlı olarak diyaliz
ensefalopatisi riskini artırır ve diyalize bağlı osteomalaziyi
ağırlaştırabilir. Bu nedenle, kronik diyaliz hastalarında
kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Güvenilirliği gösterilmediğinden
gebelerde ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.
Yan Etkileri:

Diyare ve konstipasyona neden olabilir. Yüksek dozlarda uzun süre
kullanıldığında hipofosfatemiye yol açabilir.
İlaç Etkileşimleri:

Tüm antasitler birlikte kullanılan ilaçların emilimini etkileyebilir.
İndometazin, fosfor, simetidin, salisilatlar, beta-blokerler,
klorpromazin, tetrasiklinler, diflunizal ve izoniyazidin emilimini
azaltabilir. Bu nedenle, bu ilaçlar en az iki saatlik ara ile
kullanılmalıdır.

Yazı etiketleri: mide ilacı, mide ilaçları, mide ilaç isimleri, mide asidi ilaçları, mide asidi ilaç isimleri, mide ekşimesi ilaçları, mide yanması ilaçları, hazımsızlık ilaçları, hazımsızlık ilaç isimleri, şişkinlik ilaçları